artykuł nr 1

Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Gminy (2019.12.30)

Załączniki:
Uchwała XVII/123/2019 w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2020 r. 275 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/122/2019 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 358 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/121/2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 187 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/120/2019 w sprawie zmian w uchwale Nr IX/62/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Klimontowie i ustalenia statutu 295 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/119/2019 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/206/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, organizacyjnej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Klimontowie 307 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/118/2019 w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/147/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie 308 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/117/2019 w sprawie zmian w uchwale Nr VII/43/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Klimontów 202 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/116/2019 w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom i zwrotu kosztów podróżny służbowej 200 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/115/2019 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Klimontów 104 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/114/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2020 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/113/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2020-2034 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/112/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2019-2033 612 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/111/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 850 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Gminy (2019.11.28)

Załączniki:
Uchwała XVI/110/2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 189 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVI/109/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu na uchwałę Nr IV/37/03 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie statutów sołectw gminy Klimontów 321 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVI/108/2019 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 359 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVI/107/2019 w sprawie opłaty targowej 202 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVI/106/2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVI/105/2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 110 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVI/104/2019 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 375 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVI/103/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 110 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVI/102/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r. 191 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVI/101/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2019-2033 609 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVI/100/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 834 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Gminy (2019.10.31)

artykuł nr 4

Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Gminy (2019.09.30)

artykuł nr 5

Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Gminy...

Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Gminy (2019.09.11)