główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz kontroli przeprowadzonych w UG Klimontów

Lp.  Data
kontroli

Nazwisko i imię
osób kontrolujących
Przedmiot kontroli Wnioski
Rok 2014
2 11.12.2014 Grażyna Trapcia
Anna Korcipa
Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą z dnia 24.06.2013 r. Protokół kontroli zostanie przesłany pocztą
1 03.06-25.07.2014

Ewa Pajdak
Krzywdzioch Marcin
Magdalena Łodej

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy za 23013 rok i inne wybrane okresy Protokół z kontroli przekazano Wójtowi Gminy w dniu 2014.07.25.
Rok 2013
5 19.12.2013 Aleksander Kondrat kontrola archiwum USC protokół pokontrolny
4 17.10.2013 Mariola Zięba kontrola sanitarna boiska "Orlik" Protokół pozostawiono
3 22.07.2013
06.08.2013 (3 dni)
Anna Misztal
Dorota Burzyńska-Kargul
cykl kontrolny Protokół kontroli
2 24.06.2013 Grzegorz Trapcia
Anna Korcipa
Ocena realizacji przez Gminę zadań z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 6 ust. 2, Dz. U. z 2005 r. poz. 182 z późn. zm.)  
1 04-12.04.2013 Dariusz Sierpień
Bartłomiej Stanek
Wykorzystanie dotacji celowych przekazanych Gminie w 2012 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Projekt wystapienia i wystąpienie pokontrolne przesłane zostaną w terminie późniejszym
Rok 2012
1 26.06.2012

Antoni Olech
Tadeusz Bączyński
Henryk Kozyra
Ewa Wołonsewicz

Kontrola problemowa realizacji zadań w zakresie obronności Protokół pokontrolny
Rok 2011
3 05.12.2011 Piotr Ferens
Katarzyna Rabajczyk
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy. Organizacja działalności organu wykonawczego Gminy Protokół kontroli zostania przekazany do 21.12.2011 r.
2 04.04.2011 Rafał Skowerski
Łukasz Ryczka
Kontrola trwałości projektu nr Z/2.26/III/3.1/383/04 Budowa sieci wodociagowej i z przyłączami w miejsc.: Goźlice i Zakrzów (gm. Klimontów) Informacja pokontrolna zostanie przekazana w terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli
1 21.01.2011 Wiesława Rusek
Łukasz Rączka
Radosław Ulżyk
Kontrola trwałości projektu nr Z/2.26/III/3.1/381/04 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Górki Klimontowskie (gm. Klimontów) Informacja pokontrolna zostanie przekazana w terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli
Rok 2010
3 15.11.2010 Stefan Solanin Kontrola archiwum ksiąg metrykalnych i akt zbiorczych Protokół zostanie nadesłany w późniejszym terminie. Ewentualne zalecenia pokontrolne wyda Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach
2 14.09-15.11.2010

Stanisław Lech
Ryszard Mazur
Wojciech Wereszczyński
Paweł Kiełb
Robert Klimczak
Paweł Niedźwiedź

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Klimontów począwszy od wybranych okresów od 2006 roku 1 egz. protokołu pozostawiono w Urzędzie Gminy w dniu 15.11.2010 r.
1 7.04 - 28.06.2010 Ryszard Pela Prealizacja przez j.s.t. rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2010" 1 egz. protokołu przekazano Z-cy Wójta
Rok 2009
6 9.12.2009 Piotr Pawłowski kontrola archiwum zakładowego protokół z kontroli nadesłany zostanie odrębnym pismem
5 23.10.2009 Katarzyna Bruzda
Wojciech Barczewski
Kontrola Urzędu Gminy w Klimontowie w sprawie wywożenia odpadów na działkę w miejscowości Goźlice protokół z kontroli
4 15.10.2009 Tadeusz Bączyński
Mieczysław Waleron
kontrola realizacji i przebiegu szkolenia oraz treningu "stałego dyżuru" protokół z kontroli
3 14.10.2009

Jan Ziętal
Jerzy Górak

aktualność dokumentacji zabezpieczenia dostaw wody w warunkach specjalnych, ochrona sztucznych krytych zbiorników wody protokół z kontroli
2 5.08.2009 13.08.2009 Beata Wiewiór - inspektor kontroli ZUS wg. upoważnienia protokół kontroli
1
26.05.2009, 01.06.2009, 05.06.2009 Joanna Łazarska
Monika Mikołajczyk
Robert Wreczorek
kontrola wykorzystania dotacji przyznanych w 2008 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
protokół z kontroli pozostawiono w Urzędzie
Rok 2008
2 2008.10.30-11.18 Wojciech Wereszczyński
Paweł Niedźwiedź
kontrola doraźna w zakresie zagadnień określonych pismami jakie wpłynęły do RIO w Kielcach w dniach: 17.08.07, 3.09.07, 20.11.07, 26.11.07, 15.01.08, 25.01.08, 17.08.08, 16.09.08, 25.09.08, 7.10.08 r. protokół z kontroli pozostawiono w Urzędzie
1
2008.03.18-20
Mariusz Justyniarski
Katarzyna Kubiak
kontrola na zakończenie projektu w ramach ZPORR Z/2.26/III/3.1/383/04  
Rok 2007
 5 2007.12.12-14
Katarzyna Kubiak
Joanna Cieślik-Sztandera
Zofia Człowiekowska
Kontrola na zakończenie realizacji projektu w ramach
ZPORR Z/2.26/III/3.1/381/04
informacja pokontrolna zostanie przekazana w ciągu 21 dni od zakończenia kontroli
4 2007.08.22 Stefan Solanin Kontrola archiwum zakładowego USC w Klimontowie Protokół z kontroli zostanie nadesłany w późniejszym terminie. Ewentualne zalecenia pokontrolne wyda Dyrektor AP w Kielcach
3 2007.05.31 Hanna Janiszewska-Karcz
Piotr Ferens
- skargi i wnioski
- zarządzenia Wójta Gminy
- obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez radnych oraz służby Wójta Gminy
Protokół kontroli zostanie przesłany w późniejszym terminie
2 2007.03.26-29 Joanna Łazarska
Halina Kralka
Helena Żebrowska
Marek Chmieliński
kontrola problemowa wykorzystania środków przyznanych z budżetu Państwa na usuwanie skutków powodzi 2001 i 2005 r. protokół pozostawiono w UG Klimontów
1 2007.03.23 Olech Antoni
Waleron Mieczysław
Bączyński Tadeusz
Kontrola problemowa wykorzystania zadań obronnych - prawidłowość wykonywania kart realizacji zadań operacyjnych protokół kontroli zostanie przesłany w terminie późniejszym
Rok 2006
3 2006.09.25-12.13 Ewa Pajdak
Genowefa Sobczyk
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy za okres 2005 roku protokół z kontroli pozostawiono w Urzędzie Gminy
2 2006.07.13 Stefan Solanin Kontrola archiwum zakładowego USC Klimontów Protokół z kontroli zostanie nadesłany w późniejszym terminie. Ewentualne zalecenia pokontrolne wyda Dyrektor AP w Kielcach
1 2006.03.31-04.05 Monika Wic-Pierścińska Kontrola wykorzystania dotacji przekazanych gminie na zadania zlecone i zadania własne z zakresu administracji rządowej w 2005 r. protokół pozostawiono w Urzędzie Gminy
Protokoły kontroli znajdują się w UG Klimontów.

 Wykaz sporządzono na podstawie książki kontroli